Dorpsvisie – Discussieavond met jongeren

In vervolg op de discussieavond met volwassenen is er op maandag 31 oktober jl. een avond voor jongeren georganiseerd. Hoe zien zij onze dorpen en wat wensen zij voor de toekomst? Er hebben 10 jongeren enthousiast deelgenomen. Zij zijn met elkaar in gesprek gegaan over de thema’s:

  • Werk
  • Recreatie & Toerisme
  • Hoe prettig leeft het hier?

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van beide avonden worden gebundeld in een concept-dorpsvisie. Alle inwoners van onze dorpen kunnen hier op reageren tijdens een inspraakavond. Hierna volgt de definitieve dorpsvisie, die gepresenteerd zal worden aan onze dorpen en aangeboden zal worden aan de gemeente De Fryske Marren.

Over het ‘hoe en wanneer’ volgt nog informatie!

Wilt u nu alvast meer weten? Stuur dan een berichtje aan Yde Louw van der Zwaag, e-mailadres: ydelouwvdzwaag@gmail.com.