Havens

Havens PB Echten en Delfstrahuizen
De havens zijn ondergebracht bij Stichting Recreatie De Trije Doarpen. Het bestuur van PB is statutair het bestuur van deze stichting. Booteigenaren die lid zijn van PB, kunnen in aanmerking komen voor een ligplaats in de haven van Echten en/of Delfstrahuizen. Nadat is voldaan aan de contributieplicht van PB, kunt u per email aangeven bij de desbetreffende havenmester dat u in aanmerking wilt komen voor een ligplaats. De email moet voorzien zijn van uw naam, adresgegevens, type boot, lengte en breedte. Informatie over de wachtlijst kunt u eveneens opvragen bij de desbetreffende havenmeester.

Haven Delfstrahuizen
Havenmeester Mevrouw W. Koorn
Email: muurling-koorn@planet.nl

Haven Echten
Havenmeester De heer S. Klijnstra
Email: Sytze.klijnstra@gmail.com