DIT NOOIT MEER

Plaatselijk belang Echtenerbrug, de politie en de gemeente werken samen om herhaling van de gebeurtenissen tijdens nieuwjaarsnacht te voorkomen.

Op initiatief van plaatselijk belang Echtenerbrug vond donderdagmiddag een gesprek plaats met vertegenwoordigers van de politie, de gemeente en plaatselijk belang over de gebeurtenissen tijdens de nieuwjaarsnacht in Echtenerbrug. Een samenzijn van inwoners liep die avond door verschillende gebeurtenissen uit de hand, waardoor de ME uiteindelijk is ingezet.

In Echtenerbrug leven veel vragen over wat er nieuwjaarsnacht precies is gebeurd en hoe het zo ver heeft kunnen komen dat de ME werd ingezet. In een goed en open gesprek hebben alle aanwezige partijen hun verhaal verteld. Ook konden verschillende vragen gesteld en beantwoord worden. Hierdoor is een completer en helderder beeld ontstaan van de gebeurtenissen in deze nacht.

De belangrijkste conclusie van alle partijen is, dat we dit nooit weer willen meemaken. Plaatselijk belang Echtenerbrug, de politie en de gemeente zetten zich daarom gezamenlijk in om herhaling te voorkomen. Voor de komende jaarwisseling is de afspraak gemaakt om samen met alle betrokken partijen tijdig aan de slag te gaan om van oud en nieuw weer een gezellig feest te maken. Een feest voor alle inwoners van Echtenerbrug, waarbij we hopelijk niet meer te maken hebben met beperkende coronamaatregelen. Ook de jongeren van Echtenerbrug zullen bij de voorbereiding worden betrokken.

Op korte termijn wordt het gesprek tussen plaatselijk belang, de politie en de gemeente voortgezet, daarbij worden ook een aantal inwoners van Echtenerbrug uitgenodigd.

Maatregelen Corona

Aan alle inwoners van onze trije doarpen:
We gaan door een bijzondere tijd met elkaar.
We gaan hier niets nieuws vertellen maar willen ook hier een ieder met klem te vragen:

  • houd je aan de maatregelen die zijn afgegeven door onze overheid
  • laten we juist ook in deze tijd een dorp(en) zijn met elkaar en voor elkaar.
  • Breng je zelf en een ander niet in gevaar wanneer je verkouden of ziek bent maar durf om hulp te vragen en durf hulp aan te bieden

Mocht u of jij hierin geen weg vinden bel of mail gerust iemand van Plaatselijk Belang.

We hopen dat we deze crisis met elkaar doorstaan.

Carbidschieten oudjaarsdag

Carbidschieten? Vraag voor 1 november toestemming voor de locatie aan! (01-10-2019)

Afbeelding van carbid schieten

Carbidschieten is een jaarlijkse traditie op oudejaarsdag. Wilt u carbidschieten op 31 december? Dan kunt u vanaf 1 oktober toestemming voor het gebruik van een locatie aanvragen.

Vraag nu de locatie aan

Het aanvragen van de locatie kan tot 1 november 2019 op www.defryskemarren.nl/carbid. We beoordelen de aangevraagde locatie. U ontvangt uiterlijk 15 november onze beoordeling.

Let op! Dit formulier is alleen bedoeld om een locatie te melden bij de gemeente. U heeft daarmee niet automatisch toestemming.

Waar moet u rekening mee houden?

Om de veiligheidsrisico’s te verkleinen moet u zich onder andere aan de volgende regels houden:

  • de aanvrager is tenminste 18 jaar
  • de grondeigenaar moet schriftelijk toestemming verlenen
  • carbidschieten is alleen toegestaan met een melkbus van maximaal 40 liter
  • er mag alleen geschoten worden met carbid op oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur
  • de locatie is gelegen buiten de bebouwde kom
  • van de locatie wordt een foto/uitdraai google earth of google maps meegestuurd
  • minimale afstand van 75 meter tot bebouwing

De legeskosten bij toekenning van de gevraagde locatie voor carbidschieten zijn € 50.

In juli dit jaar heeft burgemeester Fred Feenstra gewijzigde voorwaarden voor het carbidschieten in de gemeente vastgesteld.
Lees alle regels in de nadere voorschriften carbid schieten.

Zorgen over iemand met verward gedrag? Laat het weten via het Meld- en adviespunt verward gedrag

Zorgen over iemand met verward gedrag? Laat het weten via het Meld- en adviespunt verward gedrag

Sinds mei 2019 kun je jouw zorgen over een persoon met verward gedrag melden bij een speciaal daarvoor ingericht meld- en adviespunt (0800-1771). Je kunt het Meld- en adviespunt verward gedrag 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereiken voor het stellen van vragen en het doen van een melding bij een ingewikkelde situatie rondom een persoon met verward gedrag. Het gaat dan om een situatie die aandacht verdient, maar niet acuut opgelost hoeft te worden.

Wat is verward gedrag?
Verward gedrag kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen die een psychische aandoening hebben, onder invloed zijn of dementerend. Soms hebben mensen ook andere problemen, zoals schulden, verlies van werk of weinig sociale contacten. Iemand kan ook verward raken na een grote emotionele gebeurtenis. Vaak zoekt iemand uit zichzelf geen hulp.

Hoe doe ik een melding?
Dat kun je telefonisch via 0800-1771 of digitaal via het formulier op www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag doen. De medewerkers van het meld- en adviespunt zijn ervaren professionals die aandacht geven en aan de hand van de juiste vragen de vervolgstappen bepalen. Soms gaan ze zelf naar de persoon over wie het gaat toe om snel passende hulp te kunnen bieden. Dit doen ze zoveel mogelijk in afstemming met instanties die al betrokken zijn. Het meld- en adviespunt zorgt ervoor dat signalen rondom personen met verward gedrag vroegtijdig worden opgepakt. Zo voorkomen ze dat een situatie uit de hand loopt en onnodig onrust en leed veroorzaakt.

Meer informatie
Het meld- en adviespunt is gewenst omdat het aantal meldingen rondom personen met verward gedrag de laatste jaren stijgt. Op dit moment komen veel meldingen bij de politie binnen, maar wanneer er geen sprake is van een strafbaar feit en de veiligheid niet in het geding is, is dit niet de aangewezen instantie. Vaak ligt er onder dergelijke meldingen een zorgbehoefte. Daar kan het meld- en adviespunt bij helpen. Op www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag vind je meer informatie en een animatievideo over hoe het meld- en adviespunt werkt.

Delfstrahuizen wordt officiële zwemlocatie

Om tot een aanwijzing te komen moeten de stappen zoals die zijn genoemd in het Protocol aanwijzing zwemlocaties worden gevolgd. Deze stappen zijn doorlopen en op basis daarvan komt de locatie in aanmerking voor officiële aanwijzing als zwemwater. In 2014 is vastgesteld dat het voor het toeristisch-recreatief product van de gemeente belangrijk is dat er voldoende locaties zijn waar verantwoord gezwommen kan worden. En dat dit in ieder geval aan de orde moet zijn op locaties waar regelmatig aanzienlijke aantallen mensen zwemmen. Een belangrijk onderdeel in het onderzoek of een locatie geschikt is voor aanwijzing is dat de waterkwaliteit gedurende een aantal jaren gemonitord wordt. Dit heeft plaatsgevonden. De zwemwaterkwaliteit wordt als ‘goed’ beoordeeld. Op basis daarvan wordt er door Wetterskip Fryslân een positief advies gegeven.

Bekijk via www.zwemwater.nl of de Zwemwater app (Android / IPhone)