Aanmelden evenement 2024

Wilt u in 2024 een evenement organiseren? Meld uw evenement op tijd bij gemeente de Fryske Marren aan. Zonder aanmelding kunt u er niet zonder meer vanuit gaan dat uw evenement kan plaatsvinden.

Aanmelden evenement 2024

Vanaf 15 oktober tot 15 november 2023 is het mogelijk om uw evenement aan te melden. Aanmelden doet u via www.defryskemarren.nl/evenement. Op een andere manier aanmelden is niet meer mogelijk!

LET OP: uw aanmelding is nog geen vergunningsaanvraag
Door uw evenement aan te melden ontvangt u niet automatisch een vergunning. De vergunning kunt u aanvragen nadat de evenementenkalender is vastgesteld door de burgemeester. Heeft u vóór 15 januari 2024 geen bericht van ons ontvangen? Dan kan uw evenement doorgaan. Het aanvragen van een evenementenvergunning doet u 16 weken voor het evenement.

Digitaal aanvraagformulier

Het is alleen mogelijk via de website digitaal een vergunning aan te vragen. Daarmee wordt het voor u een stuk makkelijker om een aanvraag te doen. Heeft u eerder al een aanvraag om vergunning via het digitale aanvraagformulier ingediend, dan kunt u nu met het ontvangen evenementennummer uw vorige aanvraag terughalen. Dit nummer kunt u vinden in de vorige ontvangstbevestiging.

In te dienen bijlagen bij vergunningaanvraag

Er wordt door onze adviseurs steeds vaker een draaiboek bij de vergunning gevraagd. Het gaat dan niet om het draaiboek van uw eigen organisatie, maar een draaiboek zoals daarvan een format op onze website staat. Van vele aanvragers hebben wij afgelopen jaar al draaiboeken mogen ontvangen. Hiervoor onze dank. Voor degenen die nog geen gemeentelijk draaiboek hebben, vragen wij om dit jaar dit draaiboek bij de aanvraag in te dienen. Heeft u vragen, dan horen wij dat graag.

Gemeente De Fryske Marren

Oproep tot solidariteit Oud en Nieuw 2021

De onwerkelijke en totaal uit de hand gelopen oud & nieuw-viering van 2021 ligt gelukkig al weer ver achter ons. En we hebben ook weer mogen genieten van een mooie jaarwisseling afgelopen jaar, met een prachtig feest, zonder ongeregeldheden en vernielingen: daar zijn wij erg blij mee!

Plaatselijk belang heeft veel gesprekken gehad met betrokkenen maar ook met gemeente en politie. Bij deze gesprekken waren ook de betrokken jongeren aanwezig.

Ondanks de goede gesprekken en afspraken krijgt het hele verhaal toch een nare bijsmaak..

Drie inwoners van onze dorpen draaien uiteindelijk op voor de hele groep en dat is moeilijk uit te leggen. De straf die ze hebben gekregen is 100 uur taakstraf en een boete van € 2750.00.

Deze boete is bedoeld voor het feit dat een agent gehoorbeschadiging heeft opgelopen door het gooien van vuurwerk. Hier is niet echt iemand voor aan te wijzen, maar deze drie draaien daar wel voor op. Gooien van vuurwerk is helaas van alle tijden en staat los van de persoonlijke aansprakelijkheid van deze drie dorpsgenoten.

Plaatselijk Belang heeft deze oproep ontvangen en wil (bij de rellen betrokken) inwoners vragen tot solidariteit en deze boete als gedeelde verantwoordelijkheid te zien. Ondertussen staat de teller al € 1373,00, maar dit is nog niet genoeg. De link om te doneren: https://gofund.me/ca2f55a1

Mocht er meer binnen komen dan de beoogde € 2750.00 dan zal het overige deel ten goede komen aan de oud & nieuw vereniging, die elk jaar een fantastisch feest organiseert.

Namens onze dorpsgenoten heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Plaatselijk Belang

ANWB-plein bij de Twa Yn Ien

OBS Twa yn Ien heeft een ANWB plein gewonnen! Het plein is gefinanciërd door Provincie Fryslân en is afgelopen dinsdag gerealiseerd. OBS Twa yn Ien geeft projectmatig en vanuit de leerlijnen onderwijs en zo’n prachtig plein sluit hier goed bij aan. Alle kinderen zijn van harte welkom om op het plein te spelen.

Stand van zaken activiteiten mijnbouwlocatie Oldelamer

Wij hebben onderstaande update ontvangen van Vermilion Energy Netherlands B.V. met betrekking tot de mijnbouwlocatie te Oldelamer:

Voorbereidende werkzaamheden en uitvoer boring

Sinds het najaar van 2022 zijn we erg actief in uw omgeving. De Oldelamer locatie werd vorig jaar gereedgemaakt voor de boring en begin februari 2023 werd de boortoren met bijbehorende materieel aangevoerd. Vanaf half februari 2023 tot eind april werd de boring uitgevoerd. Daarna werd al het materieel weer van de locatie gehaald en zijn er in mei vervolgwerkzaamheden uitgevoerd, welke ook deels in de nacht werden uitgevoerd.

Activiteiten na de boring

Er is bij de boring aardgas aangetoond en vervolgens is de put gereedgemaakt voor productie en is deze getest. De testresultaten hebben aangetoond dat we op dit moment de put nog niet in productie kunnen nemen. Na de boring werden er werkzaamheden uitgevoerd, welke werden geschat op een kleine week. Helaas duurden de activiteiten langer door (inmiddels opgeloste) technische complicaties.

Er wordt bij ons een nieuw plan gemaakt en dit betekent dat we later dit jaar of in 2024 terugkomen op deze locatie voor vervolgwerkzaamheden. Zodra wij meer weten over de vervolgwerkzaamheden, dan zullen de omwonenden hier ruim van tevoren over worden geïnformeerd.

Update fietspondje bij Rotstergaast

Duikers hebben inmiddels inspectie gedaan en vervolgens is er een deel van het traject uitgebaggerd. Met name de inhammen.

Er is ook geconstateerd dat de kabel onder water het laatste deel aan “onze”kant licht omhoogloopt. Dat is zeer waarschijnlijk ook de reden dat de pont niet gemakkelijk aan de kant komt. Duikers gaan dat herstellen.

Inmiddels is het pondje weer in de vaart genomen. De werkzaamheden van de duikers hebben het gewenste effect gehad, de pont kan weer veilig worden bediend en komt goed bij de wal.

De bediening is verder gelijk gebleven. De gebruikers van de pont moeten de instructies op de borden volgen om de pont te bedienen.