Carbidschieten oudjaarsdag

Carbidschieten? Vraag voor 1 november toestemming voor de locatie aan! (01-10-2019)

Afbeelding van carbid schieten

Carbidschieten is een jaarlijkse traditie op oudejaarsdag. Wilt u carbidschieten op 31 december? Dan kunt u vanaf 1 oktober toestemming voor het gebruik van een locatie aanvragen.

Vraag nu de locatie aan

Het aanvragen van de locatie kan tot 1 november 2019 op www.defryskemarren.nl/carbid. We beoordelen de aangevraagde locatie. U ontvangt uiterlijk 15 november onze beoordeling.

Let op! Dit formulier is alleen bedoeld om een locatie te melden bij de gemeente. U heeft daarmee niet automatisch toestemming.

Waar moet u rekening mee houden?

Om de veiligheidsrisico’s te verkleinen moet u zich onder andere aan de volgende regels houden:

  • de aanvrager is tenminste 18 jaar
  • de grondeigenaar moet schriftelijk toestemming verlenen
  • carbidschieten is alleen toegestaan met een melkbus van maximaal 40 liter
  • er mag alleen geschoten worden met carbid op oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur
  • de locatie is gelegen buiten de bebouwde kom
  • van de locatie wordt een foto/uitdraai google earth of google maps meegestuurd
  • minimale afstand van 75 meter tot bebouwing

De legeskosten bij toekenning van de gevraagde locatie voor carbidschieten zijn € 50.

In juli dit jaar heeft burgemeester Fred Feenstra gewijzigde voorwaarden voor het carbidschieten in de gemeente vastgesteld.
Lees alle regels in de nadere voorschriften carbid schieten.

Zorgen over iemand met verward gedrag? Laat het weten via het Meld- en adviespunt verward gedrag

Zorgen over iemand met verward gedrag? Laat het weten via het Meld- en adviespunt verward gedrag

Sinds mei 2019 kun je jouw zorgen over een persoon met verward gedrag melden bij een speciaal daarvoor ingericht meld- en adviespunt (0800-1771). Je kunt het Meld- en adviespunt verward gedrag 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereiken voor het stellen van vragen en het doen van een melding bij een ingewikkelde situatie rondom een persoon met verward gedrag. Het gaat dan om een situatie die aandacht verdient, maar niet acuut opgelost hoeft te worden.

Wat is verward gedrag?
Verward gedrag kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen die een psychische aandoening hebben, onder invloed zijn of dementerend. Soms hebben mensen ook andere problemen, zoals schulden, verlies van werk of weinig sociale contacten. Iemand kan ook verward raken na een grote emotionele gebeurtenis. Vaak zoekt iemand uit zichzelf geen hulp.

Hoe doe ik een melding?
Dat kun je telefonisch via 0800-1771 of digitaal via het formulier op www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag doen. De medewerkers van het meld- en adviespunt zijn ervaren professionals die aandacht geven en aan de hand van de juiste vragen de vervolgstappen bepalen. Soms gaan ze zelf naar de persoon over wie het gaat toe om snel passende hulp te kunnen bieden. Dit doen ze zoveel mogelijk in afstemming met instanties die al betrokken zijn. Het meld- en adviespunt zorgt ervoor dat signalen rondom personen met verward gedrag vroegtijdig worden opgepakt. Zo voorkomen ze dat een situatie uit de hand loopt en onnodig onrust en leed veroorzaakt.

Meer informatie
Het meld- en adviespunt is gewenst omdat het aantal meldingen rondom personen met verward gedrag de laatste jaren stijgt. Op dit moment komen veel meldingen bij de politie binnen, maar wanneer er geen sprake is van een strafbaar feit en de veiligheid niet in het geding is, is dit niet de aangewezen instantie. Vaak ligt er onder dergelijke meldingen een zorgbehoefte. Daar kan het meld- en adviespunt bij helpen. Op www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag vind je meer informatie en een animatievideo over hoe het meld- en adviespunt werkt.

Delfstrahuizen wordt officiële zwemlocatie

Om tot een aanwijzing te komen moeten de stappen zoals die zijn genoemd in het Protocol aanwijzing zwemlocaties worden gevolgd. Deze stappen zijn doorlopen en op basis daarvan komt de locatie in aanmerking voor officiële aanwijzing als zwemwater. In 2014 is vastgesteld dat het voor het toeristisch-recreatief product van de gemeente belangrijk is dat er voldoende locaties zijn waar verantwoord gezwommen kan worden. En dat dit in ieder geval aan de orde moet zijn op locaties waar regelmatig aanzienlijke aantallen mensen zwemmen. Een belangrijk onderdeel in het onderzoek of een locatie geschikt is voor aanwijzing is dat de waterkwaliteit gedurende een aantal jaren gemonitord wordt. Dit heeft plaatsgevonden. De zwemwaterkwaliteit wordt als ‘goed’ beoordeeld. Op basis daarvan wordt er door Wetterskip Fryslân een positief advies gegeven.

Bekijk via www.zwemwater.nl of de Zwemwater app (Android / IPhone)

Contributie 2017

De incasso’s voor de contributie van 2017 zijn uitgevoerd en u zult op uw rekening een afboeking zien van Plaatselijk Belang De Trije Doarpen van €7,50. Het is ook mogelijk dat een bestuurslid bij u aan de deur komt om de contributie contact bij u op te halen.

Bij de omschrijving van de incasso staat een factuurnummer vermeld. Mocht u de factuur willen ontvangen dan kunt u dit aanvragen via het contactformulier ovv het factuurnummer. U ontvangt dan van ons de factuur via de email. Mocht u contant betalen dan kunt u vragen naar de factuur. Het bestuurslid heeft deze voor u bij zich.

Mocht u de incasso onverhoopt hebben ingetrokken dan ontvangt u van ons een factuur via de post. Wij verzoeken u deze dan te betalen en opnieuw een machtiging in te vullen via het inschrijfformulier. Indien u nog niet via automatisch incasso betaald dan kunt u dit ook via het inschrijfformulier doorgeven.

Facturen ligplaatsen zomer 2017 verzonden

De facturen voor het zomerseizoen zijn verstuurd. Wanneer u bij de havenmeester een e-mail adres heeft doorgegeven dan ontvangt u deze digitaal. Heeft u nog geen e-mail adres doorgegeven dan ontvangt u de factuur via de post. Wilt u de factuur liever digitaal ontvangen geeft u dan u e-mail adres, naam en ligplaatsnummer door aan de havenmeester. De factuur ontvangt u dit jaar eerder dan voorgaande jaren. De reden hiervoor is dat de ligplaats 1 april ingaat. Wij zien u betaling graag op tijd zodat u er zeker van bent dat u ligplaats voor u gereserveerd wordt. Indien u voor het seizoen geen gebruik wenst te maken van de ligplaats dan kunt dit doorgeven aan de havenmeester. Zo kunnen wij voor nieuwe ligplaatshouders dan tijdig een nieuwe plaats aanbieden.

Voor het doorgeven van wijzigingen voor de ligplaats of uw mail adres kunt u een mail sturen naar havenmeester.delfstrahuizen@pbdetrijedoarpen.nl of havenmeester.echten@pbdetrijedoarpen.nl onder vermelding van uw naam en ligplaats nummer.

Heeft u vragen over de factuur dan kunt u contact opnemen met Conrad Braber, penningmeester Stichting Recreatie De Trije Doarpen via penningmeester@pbdetrijedoarpen.nl of via 06 305 77 940.