Groenstort

Plaatselijk Belang de Trije Doarpen heeft veel energie gestoken in het behouden van de groenstortlocatie bij sporthal de Twilling in Echten. Door herhaaldelijk storten van andere afvalstromen was er vanuit gemeente de Fryske Marren de behoefte om deze stortplaats te sluiten. Wij willen de gebruikers van de groenstortplaats dan ook op het hart drukken deze alleen te gebruiken waarvoor deze bedoeld is. Anders kan en zal de gemeente in de toekomst alsnog kunnen besluiten de locatie te sluiten.

Voor meer informatie over het afvalbeleid van gemeente de Fryske Marren kijk op: https://www.defryskemarren.nl/onderwerpen/afval_42770/