INSPRAAK AVOND concept-dorpenvisie De Trije Doarpen

Graag nodigen we u uit op donderdag 6 april om 20.00 voor een inspraakavond in het Dorpshuis De Brege in Echtenerbrug. Tijdens deze avond krijgt u de kans om mee te praten over de dorpenvisie voor de komende jaren. Hierin verwoorden wij onze gezamenlijke visie ten aanzien van thema’s die belangrijk zijn voor onze dorpen en zetten wij lijnen uit voor de toekomst.

We zien u graag op 6 april!

Het concept kunt u hier downloaden: concept dorpenvisie 23 maart 2017