Stand van zaken activiteiten mijnbouwlocatie Oldelamer

Wij hebben onderstaande update ontvangen van Vermilion Energy Netherlands B.V. met betrekking tot de mijnbouwlocatie te Oldelamer:

Voorbereidende werkzaamheden en uitvoer boring

Sinds het najaar van 2022 zijn we erg actief in uw omgeving. De Oldelamer locatie werd vorig jaar gereedgemaakt voor de boring en begin februari 2023 werd de boortoren met bijbehorende materieel aangevoerd. Vanaf half februari 2023 tot eind april werd de boring uitgevoerd. Daarna werd al het materieel weer van de locatie gehaald en zijn er in mei vervolgwerkzaamheden uitgevoerd, welke ook deels in de nacht werden uitgevoerd.

Activiteiten na de boring

Er is bij de boring aardgas aangetoond en vervolgens is de put gereedgemaakt voor productie en is deze getest. De testresultaten hebben aangetoond dat we op dit moment de put nog niet in productie kunnen nemen. Na de boring werden er werkzaamheden uitgevoerd, welke werden geschat op een kleine week. Helaas duurden de activiteiten langer door (inmiddels opgeloste) technische complicaties.

Er wordt bij ons een nieuw plan gemaakt en dit betekent dat we later dit jaar of in 2024 terugkomen op deze locatie voor vervolgwerkzaamheden. Zodra wij meer weten over de vervolgwerkzaamheden, dan zullen de omwonenden hier ruim van tevoren over worden geïnformeerd.