Maak kennis met Peter Holkema

In deze nieuwe rubriek maken we om de beurt kennis met de leden van het bestuur. Als eerste de beurt aan Peter Holkema.

Peter zit al voor het 11de jaar in het bestuur van Plaatselijk Belang de Trije Doarpen. Hoog tijd om Peter beter te leren kennen!

  • Wat is jouw functie binnen het bestuur van Plaatselijk Belang De Trije Doarpen?:

Ik maak sinds 2013 deel uit van het bestuur. Sinds 2020 vervul ik de rol als penningmeester.’ 

  • Wat vind je het leukste aan jouw functie binnen het bestuur?: 

Het leukste vind ik dat we met elkaar ons inzetten om de dorpen aantrekkelijk en gezellig te houden voor iedereen.’

  • Wat doe je in het dagelijks leven?:

Thuis hebben wij een melkveebedrijf. Dit bedrijf hebben wij in 1983 overgenomen van mijn vader en moeder. Samen met mijn vrouw Yvonne en onze schoonzoon voeren wij de werkzaamheden uit. De meeste werkzaamheden op het land doen we zelf. We hebben 120 melkkoeien en maken voor het melken gebruik van 2 melkrobots.

  • Wil je verder nog wat kwijt?:

Ik woon mijn hele leven al in Delfstrahuizen en ik vind het daarom des te mooier dat we gezellige dorpen houden.’