Carbidschieten oudjaarsdag

Carbidschieten? Vraag voor 1 november toestemming voor de locatie aan! (01-10-2019)

Afbeelding van carbid schieten

Carbidschieten is een jaarlijkse traditie op oudejaarsdag. Wilt u carbidschieten op 31 december? Dan kunt u vanaf 1 oktober toestemming voor het gebruik van een locatie aanvragen.

Vraag nu de locatie aan

Het aanvragen van de locatie kan tot 1 november 2019 op www.defryskemarren.nl/carbid. We beoordelen de aangevraagde locatie. U ontvangt uiterlijk 15 november onze beoordeling.

Let op! Dit formulier is alleen bedoeld om een locatie te melden bij de gemeente. U heeft daarmee niet automatisch toestemming.

Waar moet u rekening mee houden?

Om de veiligheidsrisico’s te verkleinen moet u zich onder andere aan de volgende regels houden:

  • de aanvrager is tenminste 18 jaar
  • de grondeigenaar moet schriftelijk toestemming verlenen
  • carbidschieten is alleen toegestaan met een melkbus van maximaal 40 liter
  • er mag alleen geschoten worden met carbid op oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur
  • de locatie is gelegen buiten de bebouwde kom
  • van de locatie wordt een foto/uitdraai google earth of google maps meegestuurd
  • minimale afstand van 75 meter tot bebouwing

De legeskosten bij toekenning van de gevraagde locatie voor carbidschieten zijn € 50.

In juli dit jaar heeft burgemeester Fred Feenstra gewijzigde voorwaarden voor het carbidschieten in de gemeente vastgesteld.
Lees alle regels in de nadere voorschriften carbid schieten.