Delfstrahuizen wordt officiële zwemlocatie

Om tot een aanwijzing te komen moeten de stappen zoals die zijn genoemd in het Protocol aanwijzing zwemlocaties worden gevolgd. Deze stappen zijn doorlopen en op basis daarvan komt de locatie in aanmerking voor officiële aanwijzing als zwemwater. In 2014 is vastgesteld dat het voor het toeristisch-recreatief product van de gemeente belangrijk is dat er voldoende locaties zijn waar verantwoord gezwommen kan worden. En dat dit in ieder geval aan de orde moet zijn op locaties waar regelmatig aanzienlijke aantallen mensen zwemmen. Een belangrijk onderdeel in het onderzoek of een locatie geschikt is voor aanwijzing is dat de waterkwaliteit gedurende een aantal jaren gemonitord wordt. Dit heeft plaatsgevonden. De zwemwaterkwaliteit wordt als ‘goed’ beoordeeld. Op basis daarvan wordt er door Wetterskip Fryslân een positief advies gegeven.

Bekijk via www.zwemwater.nl of de Zwemwater app (Android / IPhone)