Facturen ligplaatsen zomer 2017 verzonden

De facturen voor het zomerseizoen zijn verstuurd. Wanneer u bij de havenmeester een e-mail adres heeft doorgegeven dan ontvangt u deze digitaal. Heeft u nog geen e-mail adres doorgegeven dan ontvangt u de factuur via de post. Wilt u de factuur liever digitaal ontvangen geeft u dan u e-mail adres, naam en ligplaatsnummer door aan de havenmeester. De factuur ontvangt u dit jaar eerder dan voorgaande jaren. De reden hiervoor is dat de ligplaats 1 april ingaat. Wij zien u betaling graag op tijd zodat u er zeker van bent dat u ligplaats voor u gereserveerd wordt. Indien u voor het seizoen geen gebruik wenst te maken van de ligplaats dan kunt dit doorgeven aan de havenmeester. Zo kunnen wij voor nieuwe ligplaatshouders dan tijdig een nieuwe plaats aanbieden.

Voor het doorgeven van wijzigingen voor de ligplaats of uw mail adres kunt u een mail sturen naar havenmeester.delfstrahuizen@pbdetrijedoarpen.nl of havenmeester.echten@pbdetrijedoarpen.nl onder vermelding van uw naam en ligplaats nummer.

Heeft u vragen over de factuur dan kunt u contact opnemen met Conrad Braber, penningmeester Stichting Recreatie De Trije Doarpen via penningmeester@pbdetrijedoarpen.nl of via 06 305 77 940.