ANWB-plein bij de Twa Yn Ien

OBS Twa yn Ien heeft een ANWB plein gewonnen! Het plein is gefinanciërd door Provincie Fryslân en is afgelopen dinsdag gerealiseerd. OBS Twa yn Ien geeft projectmatig en vanuit de leerlijnen onderwijs en zo’n prachtig plein sluit hier goed bij aan. Alle kinderen zijn van harte welkom om op het plein te spelen.

Stand van zaken activiteiten mijnbouwlocatie Oldelamer

Wij hebben onderstaande update ontvangen van Vermilion Energy Netherlands B.V. met betrekking tot de mijnbouwlocatie te Oldelamer:

Voorbereidende werkzaamheden en uitvoer boring

Sinds het najaar van 2022 zijn we erg actief in uw omgeving. De Oldelamer locatie werd vorig jaar gereedgemaakt voor de boring en begin februari 2023 werd de boortoren met bijbehorende materieel aangevoerd. Vanaf half februari 2023 tot eind april werd de boring uitgevoerd. Daarna werd al het materieel weer van de locatie gehaald en zijn er in mei vervolgwerkzaamheden uitgevoerd, welke ook deels in de nacht werden uitgevoerd.

Activiteiten na de boring

Er is bij de boring aardgas aangetoond en vervolgens is de put gereedgemaakt voor productie en is deze getest. De testresultaten hebben aangetoond dat we op dit moment de put nog niet in productie kunnen nemen. Na de boring werden er werkzaamheden uitgevoerd, welke werden geschat op een kleine week. Helaas duurden de activiteiten langer door (inmiddels opgeloste) technische complicaties.

Er wordt bij ons een nieuw plan gemaakt en dit betekent dat we later dit jaar of in 2024 terugkomen op deze locatie voor vervolgwerkzaamheden. Zodra wij meer weten over de vervolgwerkzaamheden, dan zullen de omwonenden hier ruim van tevoren over worden geïnformeerd.

Update fietspondje bij Rotstergaast

Duikers hebben inmiddels inspectie gedaan en vervolgens is er een deel van het traject uitgebaggerd. Met name de inhammen.

Er is ook geconstateerd dat de kabel onder water het laatste deel aan “onze”kant licht omhoogloopt. Dat is zeer waarschijnlijk ook de reden dat de pont niet gemakkelijk aan de kant komt. Duikers gaan dat herstellen.

Inmiddels is het pondje weer in de vaart genomen. De werkzaamheden van de duikers hebben het gewenste effect gehad, de pont kan weer veilig worden bediend en komt goed bij de wal.

De bediening is verder gelijk gebleven. De gebruikers van de pont moeten de instructies op de borden volgen om de pont te bedienen.