Contributie 2017

De incasso’s voor de contributie van 2017 zijn uitgevoerd en u zult op uw rekening een afboeking zien van Plaatselijk Belang De Trije Doarpen van €7,50. Het is ook mogelijk dat een bestuurslid bij u aan de deur komt om de contributie contact bij u op te halen.

Bij de omschrijving van de incasso staat een factuurnummer vermeld. Mocht u de factuur willen ontvangen dan kunt u dit aanvragen via het contactformulier ovv het factuurnummer. U ontvangt dan van ons de factuur via de email. Mocht u contant betalen dan kunt u vragen naar de factuur. Het bestuurslid heeft deze voor u bij zich.

Mocht u de incasso onverhoopt hebben ingetrokken dan ontvangt u van ons een factuur via de post. Wij verzoeken u deze dan te betalen en opnieuw een machtiging in te vullen via het inschrijfformulier. Indien u nog niet via automatisch incasso betaald dan kunt u dit ook via het inschrijfformulier doorgeven.

Facturen ligplaatsen zomer 2017 verzonden

De facturen voor het zomerseizoen zijn verstuurd. Wanneer u bij de havenmeester een e-mail adres heeft doorgegeven dan ontvangt u deze digitaal. Heeft u nog geen e-mail adres doorgegeven dan ontvangt u de factuur via de post. Wilt u de factuur liever digitaal ontvangen geeft u dan u e-mail adres, naam en ligplaatsnummer door aan de havenmeester. De factuur ontvangt u dit jaar eerder dan voorgaande jaren. De reden hiervoor is dat de ligplaats 1 april ingaat. Wij zien u betaling graag op tijd zodat u er zeker van bent dat u ligplaats voor u gereserveerd wordt. Indien u voor het seizoen geen gebruik wenst te maken van de ligplaats dan kunt dit doorgeven aan de havenmeester. Zo kunnen wij voor nieuwe ligplaatshouders dan tijdig een nieuwe plaats aanbieden.

Voor het doorgeven van wijzigingen voor de ligplaats of uw mail adres kunt u een mail sturen naar havenmeester.delfstrahuizen@pbdetrijedoarpen.nl of havenmeester.echten@pbdetrijedoarpen.nl onder vermelding van uw naam en ligplaats nummer.

Heeft u vragen over de factuur dan kunt u contact opnemen met Conrad Braber, penningmeester Stichting Recreatie De Trije Doarpen via penningmeester@pbdetrijedoarpen.nl of via 06 305 77 940.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018

Wanneer u lid bent van Plaatselijk Belang De Trije Doarpen nodigen wij u van harte uit voor onze ledenvergadering op 20 maart.

Op deze avond krijgt u een verslag van de activiteiten en financiën van de vereniging. De onderwerpen voor deze avond zijn de ontwikkelingen met het grof groen, realisatie van een buitensport park, de dorpenvisie en mobiele bereikbaarheid. Tevens zijn op deze avond de gemeente en politie aanwezig voor vragen. De exacte agenda wordt tijdens de vergadering bekend gemaakt. Ook hoort u hoe wij het dorpenbudget afgelopen jaar hebben besteed binnen onze dorpen.

Het gehele jaarverslag staat uiterlijk 5 maart op de site!

Uitnodiging Presentatie Dorpenvisie! Donderdag 22 juni om 19.30 bij de Fryske Pub

Presentatie van onze allereerste Dorpenvisie

Op donderdag 22 juni om 19.30 uur presenteren we bij de Fryske Pub onze Dorpenvisie.

Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan wethouder Johannes van der Pal.

Iedereen is welkom!

Dankzij de inbreng van jong en oud uit onze dorpen is de Dorpenvisie van De Trije Doarpen tot stand gekomen.

Daarom wordt iedereen van harte uitgenodigd bij de presentatie aanwezig te zijn!

VAN HARTE WELKOM!!!